Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen. Bővebben adatvédelmi nyilatkozatunkból tájékozódhat. Rendben
Termékek Menü
Gyors házhozszállításCsomagját akár másnap átveheti
Ön itt jár: > >

Vásárlási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

BikeLife.hu

 

Általános tudnivalók, vásárlási feltételek

 

Üzemeltető

 

A bikelife.hu oldalon található webshopot a Vitál Club Kft. – továbbiakban Üzemeltető - működteti.

 

A termék kiválasztása


Ezen oldalon található webshopban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megtekintés” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre. A mennyiségeket igény szerint módosíthatják, javíthatják is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

 

A bikelife.hu webshopjában mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik vagy megadja adatait a regisztráció nélküli vásárláshoz, és elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek tekinti.

 

A bikelife.hu webshopjában történő rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.

 

A rendelés elküldése
 

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a "Pénztár" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén adja meg számlázási és szállítási címét.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot, valamint fizetési módot. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra.

 

Szerződéskötés

 

A webáruházban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartás (a "Megrendelés" gombra való kattintás) formájában tett jognyilatkozatnak minősül. Ezen szerződés nem kerül iktatásra, így utólag nem hozzáférhető, és a szerződéskötés csak magyar nyelven lehetséges. A szerződéskötéssel Ön elfogadja, hogy rendelése fizetési kötelezettséggel jár.

 

Árak


Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál (pl.: a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, illetve a rendszerhibából adódóan megjelenő 0 illetve 1 Forintos árak), fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben az Ügyfél a nyilvánvalóan hibás ár mellett ragaszkodik a szerződés teljesítéséhez, abban az esetben az Üzemeltetőt megilleti a szerződéstől való elállás joga.

 

A rendelések feldolgozása

 

A rendelések feldolgozása munkanapokon 24 órán belül megtörténik.

 

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége

 

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége. A kosár tartalmát a "Kosár" gombra kattintva módosíthatja. Személyes adatait, szállítási címet, fizetési és szállítási módot pedig a pénztárfolyamat alatt, a megfelelő rész módosítva gombjával érheti el és módosíthatja.
 

Visszaigazolás
 

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámot.

Amennyiben e visszaigazolás a megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, akkor Ön mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megerősítő levél automatikusan generálódik a rendszerben, tehát a rendeléskori állapotot igazolja vissza a Vásárlónak és az Üzemeltetőnek egyaránt. Az automatikusan kapott levél nem minősül szerződéskötésnek. Azonos időpontban, két különböző számítógépről ugyanarra a termékre feladott rendelés esetén előfordulhat, hogy mindkét Vevőnek azonnal elérhetőként jelzi a rendszer a cikket, de utolsó darab esetén nem feltétlen tudjuk mindkét rendelést teljesíteni. Ez az esetek elhanyagolható részében fordul elő, és a lehető leghamarabb értesítést küldünk a problémáról.

 

Az elállási jog

 

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: postán: Vitál Club Kft. 8000 Székesfehérvár, Királysor 60., elektronikus úton: info@bikelife.hu Ebből a célból felhasználhatja a szerződés 1. mellékletében található elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit.

 

Garanciális feltételek:

 

Kerékpárokra, alkatrészekre, kiegészítőkre, akkumulátorokra 1 év jótállás vonatkozik.

 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Vitál Club Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja (vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával), hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vitál Club Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre kötelező 1 év jótállást vállal. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Néhány márkára exkluzív garanciát vállalunk! A teljesség igénye nélkül néhány példa:

 

 • 5 év jótállás a német SKS termékekre
 • 3 év jótállás az olasz Velomann kilométerórákra és pulzusmérőkre

 

A garancia kezelés elsődleges feltétele a vásárlást igazoló számla akár másolati példánya, ezért kérjük, gondosan őrizze meg e bizonylatokat.

 

A felelősség korlátozása

 

A bikelife.hu oldalon található webshopban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek, korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

 

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltakért, bármilyen okból is következtek be:

 

 • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a bikelife.hu internetes webshop akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél — függetlenül attól, hogy hagyományos, vagy elektronikus formában érkezett —, de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, rendellenes esemény, vagy technikai hiba következményei.
 • Gyártók általi esetleges évközi specifikációs módosítás

 

Az Üzemeltető bármikor szabadon megváltoztathatja bármelyik termék árát, vagy akció határidejét. A változás a bikelife.hu oldalon történt megjelenés időpontjától lép életbe.

 

Az Üzemeltető szabadon módosíthatja a bikelife.hu oldalon történő vásárlás feltételeit, szabályait, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntése helyességét. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre, ha így tesz.

 

Egyes termékek esetén előfordulhat, hogy a megadott kép és a termék leírása között eltérés mutatkozik. Ezeket minden igyekezetünk ellenére sem tudjuk teljesen kiszűrni, ezért mindenkit arra kérünk, ha ilyennel találkozik, jelezze e-mailben, de mindenképpen érdeklődjön a vásárlás előtt!

 

Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a bikelife.hu weblapon.

 

Abban az esetben, ha a vásárló bármilyen formában megsérti a szabályokat, a bikelife.hu webshop szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, mely döntés ellen Vevő nem jogosult fellebbezni.

 

 

Fizetés, Szállítás

Szállítási díjaink:

 

Alkatrészek, kiegészítők esetén:

 • 10 000 Ft-ig 1500 Ft,
 • 10 001 Ft-tól 24 999 Ft-ig 1000Ft,
 • 25 000 Ft-tól díjmentes.

Kerékpárok esetén:

 • díjmentes

 

Ettől eltérő szállítási költség csak extra nagy súlyú vagy méretű csomagok esetén fordulhat elő. Ezekben az esetekben jellemzően 4000-6000 Forint a szállítási költség, melyet természetesen megrendelőnkkel egyeztetünk.

 

Szállítási partnerünk az MPL futárszolgálat. A megrendelt cikkek vagy kerékpárok a csomag feladásától számított egy, maximum két munkanapon belül megérkeznek Önhöz. Pontosabban a tárgynap 12 óráig leadott rendeléseket másnapra tudjuk teljesíteni, a 12 óra után beérkezőket pedig harmadnapra.Az év egyes forgalmas időszakaiban a szokásos szállítási időnk a rendelések számának és a futárszolgálat leterheltségének függvényében megnövekedhet. A rendeléseket beérkezési sorrendben fogjuk feldolgozni, az esetleges késedelemről telefonon vagy e-mailben értesítjük. 

 

Kézbesítési lehetőségek

 • Házhozszállítás futárszolgálattal: Csomagját a MPL futárszolgálat munkatársai fogják kiszállítani Önnek.
 • MPL Csomagautomata: Az ország több tucat pontján, városok forgalmas helyein korszerű csomagautomatákat talál. A Csomagautomaták lényegében egy képernyővel ellátott kezelőfelületből és különböző méretű rekeszekből állnak, amelyek a csomagokat rejtik. A Csomagautomatáknál az átvétel gyors – a kapott kód (SMS vagy e-mail) és saját telefonszámunk megadásával máris hozzáférünk rendelésünkhöz. Ezen kívül a nap 24 órájában állnak rendelkezésére.
 • MPL PostaPont: A legtöbb MOL PostaPont napi 24, a Coop PostaPontok többsége pedig 12 órában nyitva tart, így a munka előtt és után is elhozhatja a csomagját. SMS-ben vagy e-mailben értesítik a küldemény érkezéséről, ahogy Ön szeretné. Csomaghoz 5 munkanapos őrzési időt is választhat – ez időn belül akkor megy érte, amikor akar. Az átvételi pontok könnyen megközelíthetők. A MOL PostaPontokon és a Coop PostaPontok nagy részében bankkártyával is fizethet.
 • MPL Postán maradó: Országosan több mint 2500 helyen, így akár a legtávolabbi településen is átveheti a csomagját. Válasszon egy postát, amelyik útba esik! Csomaghoz 5 munkanapos őrzési időt is választhat, ez időn belül akkor megy el érte, amikor akar. A csomag felvételét összekötheti más postai ügyek intézésével. Nem kell otthon várakozni vagy mást megkérni a csomag átvételére.

 

Ha Ön regisztrált felhasználónk, kérjük ellenőrizze, hogy adott-e meg telefonszámot a regisztrációkor, mert kollégáink és a futárszolgálat munkatársai is kereshetik Önt telefonon a szállítási részletek egyeztetése ügyében.

 

Ha a regisztráció nélküli rendelési lehetőséget választja, kérjük, adja meg telefonos elérhetőségét a rendelés alkalmával (bár nem kötelező elem), mert így elkerülhetők az esetleges fennakadások a későbbi kommunikációban.

 

Fizetési lehetőségek

A kerékpár webshopban az alapértelmezett fizetési mód jelenleg az utánvét.

 • Utánvét esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. A futár egy nyugtát írat alá Önnel az átvételkor, mellyel igazolja felénk, hogy Ön átvette a terméket és átadta a részére az áru ellenértékét. Kérjük, átvételkor feltétlenül ellenőrizze a termék sértetlenségét.
 • Előre utalással is rendezheti a rendelés (termék és szállítási díj) teljes összegét. Az erre vonatkozó mindenkori adatokat a szállítás során tudja megtekinteni. A rendelés az átutalt összeg beérkezését követően kerül teljesítésre.
 • Bankkártyával is van lehetősége fizetni. Ez esetben a rendelt termék(ek) és a szállítási díj összege előre kerül zárolásra. A fizetés a bank oldalán, titkosított körülmények között történik, a webáruház üzemeltető az ügyfél kártyájának adatait nem kezeli. Az elfogadott bankkártyák a következők: Minden Visa, Visa Electron, Mastercard és Maestro, kártya, amennyiben ezek rendelkeznek CW kóddal és a kibocsátó bank engedélyezte az online vásárlást.

 

 

Kerékpárok üzembe helyezésével kapcsolatos információk

 

A kerékpárokat gyártótól függően 50-80%-os állapotban küldik a kereskedőkhöz. A gyárban csupán az összeszerelést és az alapbeállításokat végzik el. A gyártó garanciát csak egy szakszervizben üzembe helyezett kerékpárra vállal. Ha kerékpárt vásárol nálunk, akkor a kerékpár adatlapján kiválaszthatja, hogy kéri-e annak üzembe helyezését vagy sem. Ha kéri, kerékpárját üzembe helyezett állapotban, kitöltött és hitelesített, emiatt érvényes garanciakönyvvel kapja meg. Bővebb információért tájékozódjon az erről szóló oldalunkon.

 

Jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ A fogyasztónak tovább joga van békéltető testületi eljárás kezdeményezésére is. Az Üzemeltetőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Az Üzemeltető székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének címe:

Fejér Megyei Békéltető Testület
8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Tel.: +3622510310
email: bekeltetes@fmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Kerékpár webshopunk ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Kérdéseit, kéréseit felteheti írásban vagy telefonon az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségek bármelyikén:

 • E-mail: info@bikelife.hu
 • Telefon: 06-30/592-8957
 • Cím: 8000, Székesfehérvár, Királysor 60.

 

 

Adatvédelmi szabályzat

 

 

Általános tudnivalók, vásárlási feltételek

 

I.       A Szabályzat célja

 

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a BikeLife.hu által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, a 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. Továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

 

A BikeLife.hu a 4/1997.(I.22.) kormányrendelet alapján, Székesfehérvár megyei jogú város jegyzőjének jóváhagyásával jogosult csomagküldő szolgáltatás végzésére, melynek működési engedélyszáma: 50803-2/2007, nyilvántartási száma: 3332.

A hivatalos engedélyt ide kattintva megtekintheted: Kerékpár webshop működési engedély

 

A BikeLife.hu jogosult a NAIH határozata alapján webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelésére. Regisztrált látogatók részére hírlevél küldésre, vevői adatok tárolására számlázáshoz. A nyilvántartásba vétel száma: NAIH-57466/2012.

A határozatot ide kattintva megtekintheti: NAIH-57466/2012. számú határozat az Üzemeltető nyilvántartásba vételéről.

 

A jelen Szabályzat célja, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

 

 

II.      Fogalom meghatározások

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

 

Adatkezelő: a Vitál Club Kerékpáráruház (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Királysor 60.);

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

 

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;

 

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy számtani műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

 

 

III.     A kezelt személyes adatok köre

 

1. A felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely.

 

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

 

 

IV.     Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

 

1. Az adatkezelésre a bikelife.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (Avtv.) 3.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

2. Az adatkezelés célja a bikelife.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások leírásánál található.

 

3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 3.2. pont) célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

  

4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

V.      Az adatkezelés elvei

 

1. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

 

2. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

 

3. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

 

4. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

 

VI.       A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

 

1. A BikeLife.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

 

2. A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat, az adatok átadására minden esetben a felhasználó egyedi hozzájárulása alapján kerül sor.

 

3. A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett felhasználó elérhető adatait.

 

4. A BikeLife.hu rendszere a felhasználók cselekvéseiről adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

5. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Társaság felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

 

6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

7. Az Üzemeltető mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

8. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

 

VII.    Az adatkezelés időtartama

 

 

1. A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

 

2. A felhasználó által megadott személyes adatok - abban az esetben is, ha a felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetők a Társaság mint adatkezelő részéről, amíg a felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A felhasználóadatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 

 

VIII.     Rendelkezés személyes adatokkal

 

1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén vagy a regisztrált adatokhoz tartozó elektronikus levelezési címről küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával vagy a hírlevél végén található leiratkozási linkkel mondható le.

 

2. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

 

3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

 

IX.       Adatfeldolgozás

 

1. Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.

 

 

X.        Adattovábbítás lehetősége

 

1. A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

 

2. Amennyiben a Társaság a bikelife.hu oldalon található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált felhasználók regisztrációjának folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a felhasználót nem hozhatja.

 

 

XI.       Az adatkezelési szabályzat módosítása

 

1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 

 

XII.      A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

 

1. Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről, bármikor írásban, az adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@bikelife.hu címre küldött e-mailben. e-mailben küldött tájékoztatás kérést a kezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az adatkezelő a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

 

XIII.     Jogérvényesítési lehetőségek

 

1. A felhasználó jogérvényesítő lehetőségeit az Avtv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (1051. Budapest, Nádor u. 22., postacím: 1387. Bp. Pf.: 40.). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az adatkezelő munkatársai is az info@bikelife.hu e-mail címen.

 

A szolgáltató neve: Vitál Club Kerékpáráruház KFT.
A szolgáltató székhelye: 8000, Székesfehérvár, Királysor 60.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@bikelife.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.07-09-007369
A szolgáltató adószáma: HU12507645-2-07
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője
A szolgáltató telefonszáma: +3620-4785444
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-57466/2017.
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@shoprenter.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.shoprenter.hu

 

Az Általános Szerződési Feltételeket letölthető formában itt megtalálja.